fremat verhuur van steigers en bouwmaterieel

Wij adviseren u om te reserveren , dan staat alles klaar als u komt en kunt u lekker snel aan de slag

 

Binnenkort in de verhuur!

Miniloader type sherpa 100 smal INFO

NEN 3140 keuringen zijn een norm in Nederland die aangeeft hoe men veilig kan werken met electrische gereedschappen.

Veiligheid

Werken met electrische gereedschappen brengt een risico met zich mee. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten er voor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Wat betreft de electrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140.
Werknemers dienen zich hieraan te houden, Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun electrische gereedschappen periodiek te laten keuren. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Keuren van gereedschap volgens NEN 3140

Fremat verhuur Brabant verzorgt al keuringen sinds  1998 voor diverse bedrijven en uiteraard voor onze eigen verhuurvloot. De keuringen bestaan uit een uitgebreide visuele inspectie en een aantal tests met behulp van een speciaal meetinstrument. Wanneer de machine de test heeft doorstaan wordt na goedkeuring een keuringssticker geplaatst. Alle testresultaten worden worden in een digitaal keuringsbestand opgenomen. Op deze manier kunnen wij u altijd op de hoogte brengen wanneer zich een nieuwe keuring aandient.

Naast het keuren van electrische  machines voeren wij ook reparaties uit aan alle electrische gereedschappen.

Onderscheidend vermogen

Ons onderscheidend vermogen zit in betrouwbaarheid, snelheid en professioneel denken en werken.

 

keuren 9000.159